Những quốc gia sử dụng Tiếng Pháp

5/5 - (1 bình chọn)

Tiếng Pháp là một ngôn ngữ Romance có nguồn gốc từ tiếng Latinh, và là ngôn ngữ chính thức của 29 quốc gia trên thế giới. Tiếng Pháp được sử dụng bởi khoảng 300 triệu người trên toàn thế giới, và là ngôn ngữ thứ hai được sử dụng nhiều thứ hai ở châu Âu.

Danh sách các quốc gia sử dụng Tiếng Pháp

  • Châu Âu: Bỉ, Bêlarut, Pháp, Luxembourg, Monaco, Thụy Sĩ
Biểu tượng quốc gia của Luxembourg
Biểu tượng quốc gia của Luxembourg
  • Châu Phi: Algeria, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, Comoros, Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti, Guinea Xích Đạo, Gabon, Haiti, Mali, Ma rốc, Mauritius, Niger, Rwanda, Senegal, Seychelles, Togo, Tunisia, Vanuatu
Biểu tượng quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Congo
Biểu tượng quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Congo
  • Châu Mỹ: Canada, Haiti, Pháp
Biểu tượng quốc gia của Canada
Biểu tượng quốc gia của Canada

Ngôn ngữ chính thức

Trong số 29 quốc gia sử dụng tiếng Pháp, tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của 23 quốc gia. Trong sáu quốc gia còn lại, tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ chính thức cùng với các ngôn ngữ khác.

Tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai

Tiếng Pháp cũng được sử dụng rộng rãi như một ngôn ngữ thứ hai ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Brazil, Trung Quốc, Nhật Bản, và Việt Nam.

Tiếng Pháp trong giao thương quốc tế

Tiếng Pháp là một ngôn ngữ quan trọng trong giao thương quốc tế. Nó là ngôn ngữ chính thức của Liên minh châu Âu, và là ngôn ngữ được sử dụng trong nhiều tổ chức quốc tế khác, bao gồm Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, và Ngân hàng Thế giới.

Kết luận

Tiếng Pháp là một ngôn ngữ có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Nó được sử dụng bởi hàng triệu người trên khắp thế giới, và là một ngôn ngữ quan trọng trong giao thương quốc tế.

Xem thêm

Gia sư tiếng Pháp

Những quốc gia sử dụng Tiếng Pháp

Tư vấn học tiếng Pháp với gia sư

SÁCH TỰ HỌC TIẾNG PHÁP