Bài 16: Luyện tập chung

5/5 - (1 bình chọn)

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 21, 22 – Bài 16: Luyện tập chung

Bài 1 trang 21 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đặt tính rồi tính

a) 426 + 137          261 + 350          368 + 41

…………….         ……………..         ……………..

…………….         ……………..         ……………..

…………….         ……………..         ……………..

b) 533 – 204          617 – 471          590 – 76

…………….         ……………..         ……………..

…………….         ……………..         ……………..

…………….         ……………..         ……………..

c) 76 + 58          326 – 286          748 – 63

…………….         ……………..         ……………..

…………….         ……………..         ……………..

…………….         ……………..         ……………..

Lời giải:

Bài 2 trang 21 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tìm x:

a) X x 5 = 40

b) X : 4 = 5

c) X – 4 = 6

Lời giải:

a) X x 5 = 40

       X = 40 : 5

       X = 8

b) X : 4 = 5

       X = 4 x 5

       X = 20

c) X – 4 = 6

       X = 6 + 4

       X = 10

Bài 3 trang 21 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

a) 5 x 4 + 117 = ………….

                   = ………….

b) 200 : 2 – 75 = …………

                   = ………….

Lời giải:

a) 5 x 4 + 117 = 20 + 117

                   = 137

b) 200 : 2 – 75 = 100 – 75

                   = 25

Bài 4 trang 22 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một đội công nhân, ngày thứ nhất sửa được 75m đường, ngày thứ hai sửa được 100m đường. Hổi ngày thứ hai sửa được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu mét đường?

Lời giải:

Số mét đường ngày thứ hai làm được nhiều hơn ngày thứ nhất là:

       100 – 75 = 25 (m)

Đáp số: 25m

Bài 5 trang 22 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu

Lời giải:

(Học sinh tự vẽ)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*