Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Chương 1: Ôn tập và bổ sung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 1: Đọc, viết so sánh các số có ba chữ số⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 3: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 4: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 5: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 6: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 7: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 8: Ôn tập các bảng nhân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 9: Ôn tập các bảng chia ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 10: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 11: Ôn tập về hình học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 12: Ôn tập về giải toán ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 13: Xem đồng hồ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 14: Xem đồng hồ (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 15: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 16: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tự kiểm tra ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 17: Bảng nhân 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 18: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 19: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 20: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 21: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 22: Bảng chia 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 23: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 24: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 25: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 27: Luyên tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 28: Phép chia hết và phép chia có dư ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 30: Bảng nhân 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 31: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 32: Gấp một số lên nhiều lần ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 33: Luyên tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 34: Bảng chia 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 35: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 36: Giảm đi một số lần ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 37: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 38: Tìm số chia ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 39: Luyên tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 40: Góc vuông, góc không vuông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 41: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng êke ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 42: Đề – ca – mét. Héc – tô – mét ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 43: Bảng đơn vị đo độ dài ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 44: Luyên tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 45: Thực hành đo độ dài ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 46: Thực hành đo độ dài (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 47: Luyên tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tự kiểm tra ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 48: Bài toán giải bằng hai phép tính ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 49: Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 50: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 51: Bảng nhân 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 52: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 53: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 54: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 55: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 56: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 57: Bảng chia 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 58: Luyên tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 59: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 60: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 61: Bảng nhân 9 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 62: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 63: Gam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 64: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 65: Bảng chia 9 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 66: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 67: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 68: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 70: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 71: Giới thiệu bảng nhân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 72: Giới thiệu bảng chia ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 73: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 74: Luyên tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 75: Làm quen với biểu thức ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 76: Tính giá trị của biểu thức ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 77: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 78: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 79: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 80: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 81: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 82: Hình chữ nhật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 83: Hình vuông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 84: Chu vi hình chữ nhật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 85: Chu vi hình vuông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 86: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 87: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tự kiểm tra ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*