Bài 18: Yến, tạ, tấn

4.5/5 - (2 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 18: YẾN, TẠ, TẤN

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 20 – Bài 18: Yến, tạ, tấn

Bài 1 trang 20 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Nối mỗi vật với số đo thích hợp :

Bài 2 trang 20 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 1 yến = ………….kg     2 yến = ………….kg    2 yến 5kg = ………….kg

10kg = …………. yến     7 yến = ………….kg     7 yến 2kg = ………….kg

b) 1 tạ = …………. yến    3 tạ = …………. yến

10 yến = …………. tạ     8 tạ = …………. yến

1 tạ = ………….kg     5 tạ = ………….kg

100kg = …………. tạ     5 tạ 8 kg = ………….kg

c. 1 tấn = …………. tạ     4 tấn = ………….tạ

10 tạ = …………. tấn     9 tấn = …………. tạ

1 tấn = ………….kg     7 tấn = ………….kg

1000kg = …………. tấn     3 tấn 50kg = ………….kg

Lời giải:

a) 3 yến = 30kg     2 yến = 20kg     2 yến 5kg = 25kg

10kg = 1 yến     7 yến = 70kg     7 yến 2kg = 72kg

b) 1 tạ = 10 yến     3 tạ = 30 yến

10 yến = 1 tạ     8 tạ = 80 yến

1 tạ = 100kg     5 tạ = 500kg

100kg = 1 tạ     5 tạ 8 kg = 500kg

c. 1 tấn = 10 tạ     4 tấn = 40 tạ

10 tạ = 1 tấn     9 tấn = 90 tạ

1 tấn = 1000kg     7 tấn = 7000kg

1000kg = 1 tấn     3 tấn 50kg = 3050kg

Bài 3 trang 20 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Điền dấu ” > < =” vào chỗ chấm:

5 tấn ………… 35 tạ     32 yến – 20 yến ………… 12 yến 5kg

2 tấn 70kg ………… 2700kg     200kg ×3 ………… 6 tạ

650kg ………… 6 tạ rưỡi     5 tấn ………… 30 tạ : 6

Lời giải:

5 tấn > 35 tạ     32 yến – 20 yến < 12 yến 5kg

2 tấn 70kg < 2700kg    200kg × 3 = 6 tạ

650kg = 6 tạ rưỡi     5 tấn > 30 tạ : 6

Bài 4 trang 20 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Trong kho có 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi trong kho có bao nhiêu tạ gạo tẻ và gạo nếp?

Lời giải:

Tóm tắt

Gạo tẻ : 3 tấn 8 tạ

Gạo nếp ít hơn gạo tẻ : 12 tạ

Gạo tẻ và gạo nếp ; ….tạ ?

Bài giải

Số gạo tẻ có trong kho là :

3 tấn 8 tạ = 38 (tạ)

Số gạo nếp có trong kho là :

38 – 12 = 26 (tạ)

Đáp số : 38 tạ gạo tẻ ;

26 tạ gạo nếp

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*