Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1

4.5/5 - (2 bình chọn)

✅ Chương I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 2: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 3: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 4: Biểu thức có chứa một chữ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 5: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 6: Các số có sáu chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 7: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 8: Hàng và lớp ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 9: So sánh các số có nhiều chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 10: Triệu và lớp triệu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 11: Triệu và lớp triệu (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 12: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 13: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 14: Dãy số tự nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 15: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 16: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 17: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 18: Yến, tạ, tấn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 19: Bảng đơn vị đo khối lượng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 20: Giây, thế kỉ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 21: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 22: Tìm số trung bình cộng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 23: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 24: Biểu đồ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 25: Biểu đồ (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 26: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 27: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 28: Tự kiểm tra ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 1. Phép cộng và phép trừ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 29: Phép cộng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 30: Phép trừ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 31: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 32: Biểu thức có chứa hai chữ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 33: Tính chất giao hoán của phép cộng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 34: Biểu thức có chứa ba chữ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 35: Tính chất kết hợp của phép cộng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 36: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 37: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 38: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 39: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 40: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 41: Hai đường thẳng vuông góc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 42: Hai đường thẳng song song ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 43: Vẽ hai đường thẳng vuông góc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 44: Vẽ hai đường thẳng song song ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 45: Thực hành vẽ hình chữ nhật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 46: Thực hành vẽ hình vuông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 47: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 48: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 2. Phép nhân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 49: Nhân với số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 50: Tính chất giao hoán của phép nhân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 51: Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, … ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 53: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 54: Đề-xi-mét vuông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 55: Mét vuông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 56: Nhân một số với một tổng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 57: Nhân một số với một hiệu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 58: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 59: Nhân với số có hai chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 60: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 62: Nhân với số có ba chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 63: Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 64: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 65: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 3. Phép chia ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 66: Chia một tổng cho một số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 67: Chia cho số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 68: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 69: Cho một số cho một tích ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 70: Chia một tích cho một số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 71: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 72: Chia cho số có hai chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 73: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 74: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 75: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 76: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 77: Thương có chữ số 0 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 78: Chia cho số có ba chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 79: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 80: Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 81: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 82: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 83: Tự kiểm tra ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*