Bài 3: Luyện tập

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 3: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 5 – Bài 3: Luyện tập

Bài 1 trang 5 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đặt tính rồi tính

a) 432 + 205          617 + 352          52 + 714

…………….         ……………..         ……………..

…………….         ……………..         ……………..

…………….         ……………..         ……………..

b) 547 – 243          666 – 333          482 – 71

…………….         ……………..         ……………..

…………….         ……………..         ……………..

…………….         ……………..         ……………..

Lời giải:

Bài 2 trang 5 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tìm x

a) x – 322 = 415

b) 204 + x = 355

Lời giải:

a) x – 322 = 415

     x = 415 + 322

     x = 737

b) 204 + x = 355

     x = 355 – 204

     x = 151

Bài 3 trang 5 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Khối lớp Một và khối lớp Hai có tất cả 468 học sinh, trong đó khối lớp Một có 260 học sinh. Hỏi khối lướp Hai có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Tóm tắt

Khối lớp Một và Hai có : 468 học sinh

Khối lớp Một có              : 260 học sinh

Khối lớp Hai có              : … học sinh ?

Bài giải

Số học sinh của khối lớp Hai là:

468 – 260 = 208 (học sinh)

Đáp số: 208 học sinh

Bài 4 trang 5 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá (xem hình vẽ VBT Toán 3 Tập 1 trang 5)

Lời giải:

(Học sinh tự sắp xếp)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*