✅ Bài 32: Biểu thức có chứa hai chữ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 32: BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 38 – Bài 32: Biểu thức có chứa hai chữ

Bài 1 trang 38 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Mẫu : Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 +1 = 3

a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = …………………..

b) Nếu m = 6 và n = 3 thì: m + n = ………………….

m – n = ………………….

m × n = ………………….

m : n = ………………….

Lời giải:

a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = 2 – 1 = 1.

b) Nếu m = 6 và n = 3 thì: m + n = 6 + 3 = 9.

m – n = 6 -3 = 3.

m × n = 6× 3 = 18.

m : n = 6 : 3 = 2.

Bài 2 trang 38 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết vào ô trống (theo mẫu):

a)

aba + ba× b
35815
91
04
68
22

b)

cdc – dc : d
1028
93
164
287
201

Lời giải:

a)

aba + ba× b
35815
91109
0440
681448
2244

b)

cdc – dc : d
10285
9363
164124
287214
2011920

Bài 3 trang 38 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Cho biết:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*