✅ Bài 34: Bảng chia 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 34: BẢNG CHIA 7

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 43 – Bài 34: Bảng chia 7

Bài 1 trang 43 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

21 : 7 = …..        28 : 7 = …..        63 : 7 = …..        70 : 7 = …..

14 : 7 = …..        35 : 7 = …..        56 : 7 = …..        60 : 6 = …..

7 : 7 = …..        42 : 7 = …..        49 : 7 = …..        50 : 5 = …..

Lời giải:

21 : 7 = 3        28 : 7 = 4        63 : 7 = 9        70 : 7 = 10

14 : 7 = 2        35 : 7 = 5        56 : 7 = 8        60 : 6 = 10

7 : 7 = 1        42 : 7 = 6        49 : 7 = 7        50 : 5 = 10

Bài 2 trang 43 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

7 x 2 = …..       7 x 4 = …..       7 x 6 = …..       7 x 3 = …..

2 x 7 = …..       4 x 7 = …..       6 x 7 = …..       3 x 7 = …..

14 : 7 = …..       28 : 7 = …..       42 : 7 = …..       21 : 7 = …..

14 : 2 = …..       28 : 4 = …..       42 : 6 = …..       21 : 3 = …..

Lời giải:

7 x 2 = 14       7 x 4 = 28       7 x 6 = 42       7 x 3 = 21

2 x 7 = 14       4 x 7 = 28       6 x 7 = 42       3 x 7 = 21

14 : 7 = 2       28 : 7 = 4       42 : 7 = 6       21 : 7 = 3

14 : 2 = 7       28 : 4 = 7       42 : 6 = 7       21 : 3 = 7

Bài 3 trang 43 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Có 35l dầu chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt

Lời giải:

Số lít dầu có trong mỗi can là:

      35 : 7 = 5 (l)

Đáp số: 5l

Bài 4 trang 43 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Có 35l dầu chia đều vào các can, mỗi can có 7l dầu. Hỏi có bao nhiêu can dầu?

Tóm tắt

Lời giải:

Số can dầu là:

35 : 7 = 5 (can)

Đáp số: 5 can

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*