✅ Bài 36: Giảm đi một số lần ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 36: GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 45 – Bài 36: Giảm đi một số lần

Bài 1 trang 45 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết (theo mẫu):

a) Giảm 42l đi 7 lần được: ………………………………

b) Giảm 40 phút đi 5 lần được: ………………………………

c) Giảm 30m đi 6 lần được: ………………………………

d) Giảm 24 giờ đi 2 lần được: ………………………………

Lời giải:

a) Giảm 42l đi 7 lần được: 42 : 7 = 6 (l)

b) Giảm 40 phút đi 5 lần được: 40 : 5 = 8 ( phút)

c) Giảm 30m đi 6 lần được: 30 : 6 = 5 (m)

d) Giảm 24 giờ đi 2 lần được: 24 : 2 = 12 (giờ)

Bài 2 trang 45 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Chị Lan có 84 quả cam, sau khi đem bán thì số cam giảm đi 4 lần. Hỏi chị Lan còn lại bao nhiêu của cam?

Tóm tắt

Lời giải:

Số cam còn lại là:

   84 : 4 = 21 ( quả)

Đáp số: 21 quả

Bài 3 trang 45 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Chú Hùng đi xe máy từ Hà Nội đến Thanh hóa hết 6 giờ, nếu đi bằng ô tô thì thời gian giảm đi 2 lần. Hỏi chú Hùng đi từ Hà Nội đến Thanh hóa bằng ô tô hết bao nhiêu giờ?

Tóm tắt

Lời giải:

Chú Hùng đi từ Hà Nội ra Thanh hóa bằng ô tô hết số giờ là:

      6 : 2 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ

Bài 4 trang 45 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài bằng 10cm

b) Chấm một điểm P trên đoạn thẳng AB sao cho độ dài đọan thẳng AP là đọ dài đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần?

Lời giải:

a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài bằng 10cm

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*