Bài 47: Tự kiểm tra

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 BÀI 47: TỰ KIỂM TRA

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 59 – Bài 47: Tự kiểm tra

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1 trang 59 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Trong các số 512,34; 423,15; 423,41; 423,51 số có chữ số 5 ở hàng phần trăm là:

A. 512,34       B.432,15

C. 235,41       D.423,51

A. 3,0       B. 0,03

C. 30,0       D. 0,3

Bài 3 trang 59 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Số bé nhất trong các số 8,25; 7,54; 6,99; 6,89 là:

A. 8,25       B. 7,54

C. 6,99       D. 6,89

Bài 4 trang 59 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: 2,05ha = ……….m2 .

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 25 000       B. 20 050

C. 20 500       D. 20 005

Bài 1 trang 59 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4kg 75g = ……….kg;       b) 85000m2 = ……….ha

Bài 2 trang 60 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Một máy bay cứ 15 phút bay được 240km. Hỏi trong 1 giờ máy bay đó bay được bao nhiêu ki – lô –mét?

Tóm tắt:

Cứ 15 phút máy bay bay: 240km

Trong 1 giờ máy bay bay: …km?

Bài 3 trang 60 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tìm x, biết x là số tự nhiên và 27,64 < x < 28,46

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*