Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 3: Ôn tập: So sánh hai phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 5: Phân số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 6: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 7: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 8: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 9: Hỗn số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 10: Hỗn số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 11: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 12: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 13: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 14: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 15: Ôn tập về giải toán ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 17: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 19: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 20: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 21: Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 22: Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 23: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 24: Đề – ca – mét vuông. Héc – tô – mét vuông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 25: Mi – li mét vuông. Bẳng đơn vị đo diện tích ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 26: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 27: Héc – ta ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 28: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bai 29: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 30: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 31: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ I – Số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 32: Khái niệm số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 33: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 34: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 35: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 36: Số thập phân bằng nhau ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 37: So sánh hai số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 38: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 39: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 41: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 42: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 43: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 44: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 45: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 46: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 47: Tự kiểm tra ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ II – Các phép tính với số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 1. Phép cộng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 48: Cộng hai số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 49: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 50: Tổng nhiều số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 51: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 2. Phép trừ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 52: Trừ hai số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 53: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 54: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 3. Phép nhân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 56: Nhân số thập phân với 10, 100, 1000, … ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 57: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 59: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 60: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 61: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 62: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 63: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 64: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 65: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, … ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️

Bài 67: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 69: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 71: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 72: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 73: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 74: Tỉ số phần trăm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 75: Giải toán về tỉ số phần trăm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 76: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 77: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 78: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 79: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 80: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 81: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 82: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 83: Giới thiệu máy tính bỏ túi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 85: Hình tam giác ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 86: Diên tích hình tam giác ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 87: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 88: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 89: Tự kiểm tra ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*