Bài 5: Luyện tập

5/5 - (2 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 5: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 7 – Bài 5: Luyện tập

Bài 1 trang 7 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Mẫu 5 × a với a = 9

Giá trị của biểu thức 5 × a với a = 9 là 5 × a = 5 × 9 = 45

a) b × 7 với b = 8……………………………

b) 81: c với c = 9…………………………..

Lời giải:

a) b × 7 với b = 8

Giá trị của biểu thức b × 7 với b = 8 là b × 7 = 8 × 7 = 56.

b) 81 : c với c = 9

Giá trị của biểu thức 81 :c với c = 9 là 81 : c =81 : 9 = 9.

Bài 2 trang 7 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết vào ô trống (theo mẫu):

a479
10 × a10 × 4 = 40
a × 17
a + 181

Lời giải:

a479
10 × a10 × 4 = 4010 × 7 = 7010× 9 = 90
a × 174 × 17 = 687 × 17 = 1199 × 17 = 153
a + 1814 + 181 = 1857 + 181 = 1889 + 181 = 190

Bài 3 trang 7 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuônga5cm18cm131dm73m
Chu vi hình vuônga × 4cm

Lời giải:

Cạnh hình vuônga5cm18cm131dm73m
Chu vi hình vuônga × 4cm5 × 4cm18 × 4cm131 × 4dm73×4m

Bài 4 trang 7 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Bạn Tâm ra ga Hà Nội ghi lại giờ tàu như sau :

Tên tàuXuất phát từ gà Hà Nội lúcSố giờ tàu chạyGa cuối
SE119 giờ32 giờ 45 phútGa Sài Gòn(3 giờ 45 phút)
SE76 giờ 15 phút32 giờ 56 phútGa Sài Gòn(15 giờ 11 phút)
NA121 giờ 30 phút7 giờ 34 phútVinh(5 giờ 4 phút)

Em hãy viết số tích hợp vào chỗ chấm :

a) Tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc….. giờ. Sau ….. giờ ….. phút sẽ tới ga Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc …..giờ …..phút.

b) Tàu NA1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc …..giờ …..phút và tới Vinh lúc…. giờ …..phút.

c) Nếu tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga Sài Gòn lúc ….. giờ….. phút ngày ….. tháng …..năm 2013.

Lời giải:

a) Tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 19 giờ. Sau 32 giờ 45 phút sẽ tới ga Sài Gòn ( Thành phố Hồ Chí Minh) lúc 3 giờ 45 phút

b) Tàu NA1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 21 giờ 30 phút và tới Vinh lúc 5 giờ 4 phút.

c) Nếu tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga Sài Gòn lúc 15 giờ 11 phút ngày 2 tháng 6 năm 2013

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*