Bài 5: Luyện tập

Đánh giá bài viết post

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 5: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 7 – Bài 5: Luyện tập

Bài 1 trang 7 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

Bài 2 trang 7 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đặt tính rồi tính

637 + 215          372 + 184

…………….         ……………..

…………….         ………………

…………….         ………………

85 + 96          76 + 108

…………….         ……………..

…………….         ……………..

…………….         ……………..

Lời giải:

Bài 3 trang 7 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Buổi sáng bán      : 315l xăng

Buổi chiều bán   : 458l xăng

Cả hai buổi bán : ….l xăng?

Lời giải:

Cả hai buổi bán được số lít xăng là:

315 + 458 = 773 (lít)

Đáp số: 773 lít

Bài 4 trang 7 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

a) 810 + 50 = ……

350 + 250 = ……

550 – 500 = ……

b) 600 + 60 = ……

105 + 15 = ……

245 – 45 = ……

c) 200 – 100 = ……

250 – 50 = ……

333 – 222 = ……

Lời giải:

a) 810 + 50 = 860

350 + 250 = 600

550 – 500 = 50

b) 600 + 60 = 660

105 + 15 = 120

245 – 45 = 200

c) 200 – 100 = 100

250 – 50 = 200

333 – 222 = 111

Bài 5 trang 7 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu (Xem hình trong VBT Toán 3 Tập 1 trang 7)

Lời giải:(Học sinh tự vẽ)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*