✅ Bài 62: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (2 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 62: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 72 – Bài 62: Luyện tập

Bài 1 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

9 x 1 = …..9 x 2 = …..9 x 3 = …..9 x 4 = …..
1 x 9 = …..2 x 9 = …..3 x 9 = …..4 x 9 = …..
9 x 5 = …..9 x 6 = …..9 x 7 = …..9 x 8 = …..
5 x 9 = …..6 x 9 = …..7 x 9 = …..8 x 9 = …..

Lời giải:

9 x 1 = 99 x 2 = 189 x 3 = 279 x 4 = 36
1 x 9 = 92 x 9 = 183 x 9 = 274 x 9 = 36
9 x 5 = 459 x 6 = 549 x 7 = 639 x 8 = 72
5 x 9 = 456 x 9 = 547 x 9 = 638 x 9 =72

Bài 2 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

a) 9 x 4 + 9 = ……………

                  = ……………

b) 9 x 6 + 9 = ……………

                  = ……………

c) 9 x 5 + 9 = ……………

                  = ……………

d) 9 x 7 + 9 = ……………

                  = ……………

Lời giải:

a) 9 x 4 + 9 = 36 + 9 = 45

b) 9 x 6 + 9 = 54 + 9 = 63

c) 9 x 5 + 9 = 45 + 9 = 54

d) 9 x 7 + 9 = 63 + 9 = 72

Bài 3 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Lớp 3E có 4 tổ. Tổ Một có 8 bạn, 3 tổ còn lại mỗi tổ có 9 bạn. hỏi lớp 3E có bao nhiêu bạn?

Tóm tắt

Lời giải:

Số bạn có trong 3 tổ còn lại là:

       9 x 3 = 27 ( bạn)

Số bạn có trong lớp 3E là:

       8 + 27 = 35 (bạn)

Đáp số: 35 bạn.

Bài 4 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu):

X 1 4 7 2 6 8 9 3 5 10
7 7 28 49 14 42 56 63 21 35 70
8 8 32 56 16 48 64 72 24 40 80
9 9 36 63 18 54 72 81 27 45 90

Lời giải:

X 1 4 7 2 6 8 9 3 5 10
7                    
8                    
9                  

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*