Bài 62: Nhân với số có ba chữ số

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 62: NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 72 – Bài 62: Nhân với số với ba chữ số

Bài 1 trang 72 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Đặt tính rồi tính

428 × 213

1316 × 324

Lời giải:

Bài 2 trang 72 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính diện tích của một khu đất hình vuông có cạnh là 215 m.

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải

Diện tích khu đất hình vuông là:

215 × 215 = 46225 (m2)

Đáp số : 46225m2

Bài 3 trang 72 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết vào ô trống theo mẫu

a123321321
b142141142
a × b38622

Lời giải:

a123321321
b142141142
a × b38622526145582

Bài 4 trang 72 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: a) Đặt tính rồi tính

264 × 123

123 × 264

b) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

– Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân bằng nhau
– Từng cặp tích riêng thứ nhất,thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân không bằng nhau.
– Các kết quả của hai phép nhân trên bằng nhau
– Các kết quả của hai phép nhân trên không bằng nhau

Lời giải:

a) Đặt tính rồi tính

b) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

– Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân bằng nhauS
– Từng cặp tích riêng thứ nhất,thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân không bằng nhau.Đ
– Các kết quả của hai phép nhân trên bằng nhauĐ
– Các kết quả của hai phép nhân trên không bằng nhauS

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*