Bài 65: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …

3/5 - (2 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 BÀI 65: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, …

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 80, 81 – Bài 65: Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, …

Bài 1 trang 80 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính nhẩm:

a) 27,4 : 10 = ………………

8,5 : 10 = ………………

b) 145,3 : 100 = ………………

90,36 : 100 = ………………

c) 6,09 : 10 = ………………

0,23 : 10 = ………………

d) 17,35 : 1000 = ………………

863,2 : 1000 = ………………

Bài 2 trang 81 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả (theo mẫu):

Bài 3 trang 81 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Một kho gạo có 246,7 tấn gạo. Người ta đã chuyển đến một số gạo bằng 1/10 số gạo hiện có của kho. Hỏi trong kho có tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

Bài 4 trang 81 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính:

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000 = …………………

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*