Bài 69: Cho một số cho một tích

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 69: CHO MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 80 Bài 69: Chia một số cho một tích

Bài 1 trang 80 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính bằng hai cách:

a) 50 : (5 × 2)

b) 28 : (2 × 7)

Lời giải:

a) 50 : (5 × 2) = 50 :10 = 5

50 : (5 × 2) = 50 : 5 : 2 = 5

b) 28 : (2 × 7) = 28 : 14 = 2

28 : (2 × 7) = 28 : 2 : 7

= 14 : 7 = 2

Bài 2 trang 80 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính (theo mẫu)

Mẫu 60 : 30 = 60 : (10 × 3)

a) 90 : 30

b) 180 : 60

Lời giải:

a) 90 : 30 = 90 : (3×10)

= 90 : 3 : 10

= 30 : 10 = 3

b) 180 : 60 = 180 : (6×10)

= 180 : 6 : 10

= 30 : 10 = 3

Bài 3 trang 80 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 4 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 19200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở. (giải bằng hai cách)

Lời giải:

Tóm tắt

Cách 1:

Bài giải

Số quyển vở mà hai bạn mua là:

2 × 4 = 8 (quyển vở)

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19200 : 8 = 2400 (đồng)

Đáp số : 24000 đồng

Cách 2:

Bài giải

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19200 : (2 × 4) = 19200 : 8 = 2400 (đồng)

Đáp số: 2400 đồng

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*