Bài 71: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

4.5/5 - (2 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 71: CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 82 – Bài 71: Chia hai số tận cùng là chữ số 0

Bài 1 trang 82 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính (theo mẫu)

Mẫu: 240 : 40 = 240 : (10 × 4)

= 240 : 10 : 4 = 24 : 4 = 6

a) 72000 : 600

b) 560 : 70

c) 65000 : 500

Lời giải:

a) 72000 : 600 = 72000 : 100 : 6

= 720 : 6 = 120

b) 560 : 70 = 560 : (10 × 7)

= 560 : 10 : 7 = 8

c) 65000 : 500 = 65000 : 100 : 5

= 650 : 5 = 130

Bài 2 trang 82 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Có 13 xe nhỏ chở được 46 800 kg hàng và 17 xe lớn chở được 71 400 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki- lô-gam hàng?

Lời giải:

Bài giải

Số xe lớn và xe nhỏ có là:

17 + 13 = 30 (xe)

Trung bình số ki – lô – gam hàng một xe chở được là:

(46800 + 71400) : 30 = 3940 (kg)

Đáp số: 3940 (kg)

Bài 3 trang 82 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức:

a) (45876 + 37124) : 200

b) 76372 – 91000 : 700 + 2000

Lời giải:

a) (5876 + 37124) : 200 = 83 000 : 200

= 415

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 = 76372 – 130 + 2000

= 76242 + 2000

= 78 242

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*