Bài 71: Giới thiệu bảng nhân

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 71: GIỚI THIỆU BẢNG NHÂN

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 81, 82 – Bài 71: Giới thiệu bảng nhân

Bài 1 trang 81 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu):

Bài 2 trang 81 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số?

Thừa số338899
Thừa số775566
Tích212140405454

Lời giải:

Thừa số333888999
Thừa số777555666
Tích212121404040545454

Bài 3 trang 81 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Nhà trường mua 8 đồng hồ để bàn và số đồng hồ treo tường gấp 4 lần số đồng hồ để bàn. Hỏi nhà trường mua tất cả bao nhiêu đồng hồ?

Tóm tắt

Để bán: 8 đồng hồ

Treo tường gấp 4 lần

Tất cả có: … đồng hồ ?

Lời giải:

Đồng hồ treo tường có là:

       8 x 4 = 32 ( đồng hồ)

Tổng số đồng hồ là:

       9 + 32 = 40 (đồng hồ)

Đáp số: 40 đồng hồ

Bài 4 trang 82 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một đội xe có 24 xe ô tô chở khách và số ô tô tải bằng  số ô tô chở khách. Hỏi đội xe có tất cả bao nhiêu xe ô tô?

Tóm tắt

Lời giải:

Số xe tải là:

       24 : 3 = 8 (xe)

Tổng số xe có trong đội xe là:

       24 + 8 = 32 (xe)

Đáp số: 32 xe.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*