Bài 73: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

4.5/5 - (4 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 73: CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (TIẾP THEO)

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 84 – Bài 73: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Bài 1 trang 84 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

4725 : 15

8058 : 34

5672 : 42

7521 : 54

Lời giải:

Bài 2 trang 84 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bị chiaSố chiaThươngSố dư
189873
738287
654379

Lời giải:

Số bị chiaSố chiaThươngSố dư
189873260
7382878474
6543798265

Bài 3 trang 84 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Người ta xếp các gói kẹo vào các hộp , mỗi hộp 30 gói. Hỏi có thể xếp 2000 gói kẹo vào bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu gói kẹo?

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải

Ta có 30 gói xếp thành 1 hộp

Vậy 2000 gói xếp được số hộp là:

2000 : 30 = 66 (hộp) dư 0,66

Số gói xếp trong 66 hộp là:

66 30 = 1980 (gói)

Số gói còn dư là:

2000 – 1980 = 20 (gói)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*