Bài 74: Luyên tập chung

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 74: LUYÊN TẬP CHUNG

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 84, 85 – Bài 74: Luyện tập chung

Bài 1 trang 84 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số?

Thừa số123207170
Thừa số334455
Tích369828850

Lời giải:

Thừa số123123207207170170
Thừa số334455
Tích369369828828850850

Bài 2 trang 84 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đặt tính rồi tính

864 : 2       798 : 7       308 : 6       425 : 9

   …………      ………….      …………      …………

   …………      ………….      …………      …………

   …………      ………….      …………      …………

Lời giải:

Bài 3 trang 84 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Trên một xe gạo có 18 bao gạo tẻ và số bao gạo nếp bằng 1/9 số bao gạo tẻ. Hỏi trên xe tải có bao nhiêu bao gạo?

Lời giải:

Số bao gạo nếp là:

       18 : 9 = 2 (bao)

Tổng số bao gạo có trong xe là:

       18 + 2 = 20 (bao)

Đáp số: 20 (bao)

Bài 4 trang 85 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số?

Số đã cho123024485775
Thêm 3 đơn vị
Gấp 3 lần
Bớt 3 đơn vị
Giảm 3 lần

Lời giải:

Số đã cho123024485775
Thêm 3 đơn vị153327516078
Gấp 3 lần369072144171225
Bớt 3 đơn vị92721455472
Giảm 3 lần4108161925

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*