Bài 76: Luyện tập

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 76: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 87 – Bài 76: Luyện tập

Bài 1 trang 87 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

a)

380 : 76

495 : 15

765 : 27

b)

9954 : 42

24662 : 59

34290 : 16

Lời giải:

Bài 2 trang 87 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Xe thứ nhất chở 27 can dầu, mỗi can chứa 20l. Xe thứ 2 chở các thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 45l và chở nhiều hơn xe thứ nhất 90l. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu thùng dầu?

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải

Số dầu mà xe thứ nhất chở là:

27 × 20 = 540 (l)

Số dầu mà xe thứ hai chở được là:

540 + 90 = 630 (l)

Số thùng dầu mà xe thứ hai chở được là:

630 : 45 = 14 (thùng)

Đáp số: 14 thùng

Bài 3 trang 87 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*