Bài 78: Chia cho số có ba chữ số

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 78: CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 89 – Bài 78: Chia cho số có ba chữ số

Bài 1 trang 89 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

3621 : 213

8000 : 308

2198 : 314

1682 : 209

Lời giải:

Bài 2 trang 89 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Người ta phải dùng 264 chuyến xe chở hết 924 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải

Số tạ hàng mà mỗi chuyến xe chở được là:

924 tấn = 9240 tạ

9240 : 264 = 35 (tạ)

Đáp số: 35 tạ

Bài 3 trang 89 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính bằng hai cách:

a) 2555 : 365 + 1825 : 365

b) (5544 + 3780) : 252

Lời giải:

a) 2555 : 365 + 1825 : 365 = 7 + 5 = 12

2555 : 365 + 1825 : 365 = (2555 + 1825): 365 = 4380 : 365 = 12

b) (5544 + 3780) : 252 = 9324 : 252 = 37

(5544 + 3780) : 252 = 5544 : 252 + 3780 : 252 = 22 + 15 = 37

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*