Bài 80: Luyện tập

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 80: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 91 – Bài 80: Luyện tập

Bài 1 trang 91 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính giá trị của các biểu thức:

a) 417 – (37 – 20) = ………………

                   = ………………

b) 826 – (70 + 30) = ………………

                   = ………………

c) 148 : (4 : 2) = ………………

                   = ………………

d) ( 30 + 20) x 5 = ………………

                   = ………………

Lời giải:

a) 417 – (37 – 20) = 417 – 17

                   = 400

b) 826 – (70 + 30) = 826 – 100

                   = 726

c) 148 : (4 : 2) = 148 : 2

                   = 4

d) ( 30 + 20) x 5 = 50 x 5

                   = 250

Bài 2 trang 91 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính giá trị của các biểu thức:

a) 450 – ( 25 – 10) = ……………………..

                   = ……………………..

450 – 25 – 10 = ……………………..

                   = ……………………..

b) 180 : 6 : 2 = ……………………..

                   = ……………………..

180 : ( 6 : 2 ) = ……………………..

                   = ……………………..

c) 410 – (50 +30) = ……………………..

                   = ……………………..

410 – 50 + 30 = ……………………..

                   = ……………………..

d) 16 x (6 : 3) = ……………………..

                   = ……………………..

16 x 6 : 3 = ……………………..

                   = ……………………..

Lời giải:

a) 450 – ( 25 – 10) = 450 – 15

                   = 435

450 – 25 – 10 = 425 – 10

                   = 415

b) 180 : 6 : 2 = 30 : 6

                   = 15

180 : ( 6 : 2 ) = 180 : 3

                   = 60

c) 410 – (50 +30) = 410 -80

                   = 330

410 – 50 + 30 = 360 + 30

                   = 390

d) 16 x (6 : 3) = 16 x 2

                   = 32

16 x 6 : 3 = 96 : 3

                   = 32

Bài 3 trang 91 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Điền > < =

      (87 + 3) : 3 …….. 30

      25 + (42 – 11) …….. 55

      100 …….. 888 : (4 + 4)

      50 …….. (50 +50) : 5

Lời giải:

      (87 + 3) : 3 = 30

      25 + (42 – 11) > 55

      100 < 888 : (4 + 4)

      50 > (50 +50) : 5

Bài 4 trang 91 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số?

Biểu thức50 + (50 – 40)( 65 + 5) : 296 + 50 x 262 x (8 : 4)
Giá trị của biểu thức

Lời giải:

Biểu thức50 + (50 – 40)( 65 + 5) : 296 + 50 x 262 x (8 : 4)
Giá trị của biểu thức6035196124

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*