Bài 82: Hình chữ nhật

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 82: HÌNH CHỮ NHẬT

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 93, 94 – Bài 82: Hình chữ nhật

Bài 1 trang 93 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tô màu hình chữ nhật trong các hình sau:

Bài 2 trang 93 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật vào chỗ chấm:

b) Viết tên cạnh thích hợp vào chỗ chấm:

MN = ……;       MQ = ……;      AB = ……;      AD = …….

Lời giải:

a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật vào chỗ chấm:

b) Viết tên cạnh thích hợp vào chỗ chấm:

MN = QP;       MQ = NP;      AB = DC;      AD = BC.

Bài 3 trang 94 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a) Các hình chữ nhật có trong hình trên là:

AMND; ……; …….

b) Độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật là:

AM = 1cm;       MN = ……;       DN = ……;       AD = ……

MB = 3cm;       BC = ……;       CN = ……;       MN = ……

BC = 4cm;       CD = ……;       AD = ……;       AB = ……

Lời giải:

a) Các hình chữ nhật có trong hình trên là:

AMND; MBCN; ABCD.

b) Độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật là:

AM = 1cm;       MN = 4cm;       DN = 1cm;       AD = 4cm

MB = 3cm;       BC = 4cm;       CN = 3cm;       MN = 4cm

BC = 4cm;       CD = 4cm;       AD = 4cm;       AB = 4cm

Bài 4 trang 94 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được hình chữ nhật:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*