Bài 84: Chu vi hình chữ nhật

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 84: CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 97, 98 – Bài 84: Chu vi hình chữ nhật

Bài 1 trang 97 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD có kích thước ghi trên hình vẽ:

b) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m.

Lời giải:

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

       (17 + 11) x 2 = 56 (cm)

Đáp số: 56cm

b) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15m,chiều rộng 10m là:

       (15 +10) x 2 = 50 (m)

Đáp số: 50m

Bài 2 trang 97 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 140m, chiều rộng là 60m. Tính chu vi thửa ruộng đó.

Lời giải:

Chu vi thửa ruộng là:

       (140 + 60) x 2 = 400(m)

Đáp số: 400m

Bài 3 trang 98 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 15cm.

Lời giải:

3dm = 30cm

Chu vi hình chữ nhật là:

       (30 + 15) x 2 = 90 (cm)

Đáp số: 90cm

Bài 4 trang 98 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*