Bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 BÀI 84: SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 102, 103 – Bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 1 trang 102 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Trong bảng sau, cột cuối cũng ghi tỉ số phần trăm giữa số trẻ em đi học và tổng số trẻ em đến tuổi đi học của một xã. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và điền vào cột đó.

Năm Số đi học Tổng số Tỉ số phần trăm
2001 613 618  
2002 615 620  
2003 617 619  
2004 616 618

Bài 2 trang 103 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Trung bình bóc 1kg lạc vỏ thì thu được 0,65kg lạc hạt, tức là tỉ số phần trăm giữa lạc hạt và lạc vỏ là 65%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số lạc hạt thu được khi bóc vỏ và điền vào bảng sau:

Lạc vỏ (kg) 100 95 90 85 80
Lạc hạt (kg) 65      

Bài 3 trang 103 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Với lãi suất tiết kiệm 0,5% một tháng, cần gửi bao nhiêu đồng để sau một tháng nhận được số tiền là:

a) 20 000 đồng;       b) 40 000 dồng;       c) 60 000 đồng

(Cho phép sử dụng máy tính bỏ túi)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*