Chính tả: Nghe – viết: Nhà rông ở Tây Nguyên

5/5 - (1 bình chọn)

Chính tả: Nghe – viết: Nhà rông ở Tây Nguyên Phân biệt ưi/ươi, s/x, ât/âc

Chính tả Nhà rông ở Tây Nguyên trang 128 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1

Câu 2 (trang 128 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Điền vào chỗ trống ui hay ươi ?

Trả lời:

– khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm.

– mát rượi, gửi thư. tưới cây.

Câu 3 (trang 128 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau

Trả lời:

a) – xâu : xâu chuỗi, xâu xé, xâu kim, xâu bánh, …

– sâu : sâu sắc, nông sâu, sâu xa, chim sâu, sâu bọ, …

– xẻ : mổ xẻ, xẻ gỗ, xẻ rãnh, thợ xẻ, cưa xẻ, …

– sẻ : chim sẻ, san sẻ, chia sẻ, sẻ cơm nhường áo, …

b) – bật : bật lửa, bật cười, tất bật, bật đèn, lật bật, …

– bậc : bậc thềm, bậc cửa, bậc thang, thứ bậc, bậc nhất, …

– nhất : nhất hạng, thứ nhất, đẹp nhất, xấu nhất, dài nhất, duy nhất, hợp nhất, thống nhất, nhất trí, …

– nhấc : nhấc bổng, nhấc lên, nhấc chân, …

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*