Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập 1

5/5 - (1 bình chọn)

Tuần 1. Măng Non

Tập đọc: Cậu bé thông minh

Kể chuyện: Cậu bé thông minh

Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minh

Tập đọc: Hai bàn tay em

Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

Tập viết: Ôn chữ hoa: A ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Đơn xin vào Đội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Chơi chuyền Phân biệt ao/oao, l/n, an/ang ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Nói về Đội TNTP Điền vào giấy tờ in sẵn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tuần 2: Măng non

Tập đọc: Ai có lỗi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Ai có lỗi ? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Ai có lỗi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập viết: Ôn chữ hoa: Ă Â ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Cô giáo tí hon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Cô giáo tí hon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Viết đơn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 3. Mái Ấm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Chiếc áo len ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Chiếc áo len ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Chiếc áo len ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Quạt cho bà ngủ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập viết: Ôn chữ hoa: B ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Tập chép: Chị em ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Kể về gia đình Điền vào giấy tờ in sẵn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 4. Mái Ấm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Người mẹ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Người mẹ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập viết: Ôn chữ hoa: C ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Ông ngoại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Ông ngoại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Nghe – kể: Dại gì mà đổi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 5: Tới trường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Người lính dũng cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Người lính dũng cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Người lính dũng cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Mùa thu của em ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: So sánh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập viết: Ôn chữ hoa: C (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Tập chép: Mùa thu của em ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 6. Tới Trường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Bài tập làm văn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Bài tập làm văn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Bài tập làm văn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Ngày khai trường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học. Dấu phẩy ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập viết: Ôn chữ hoa : D Đ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 7. Cộng Đồng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Lừa và ngựa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập viết: Ôn chữ hoa: E Ê ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Bận ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Bận ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Nghe – kể: Không nỡ nhìn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 8. Cộng Đồng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Các em nhỏ và cụ già ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Tiếng ru ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng Ôn tập câu Ai làm gì ? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập viết: Ôn chữ hoa: G ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Những chiếc chuông reo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nhớ – viết: Tiếng ru ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Kể về người hàng xóm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 9. Ôn Tập Giữa Học Kì I ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 9 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 10. Quê Hương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Giọng quê hương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Giọng quê hương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe viết: Quê hương ruột thịt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Quê hương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập viết: Ôn chữ hoa : G (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Thư gửi bà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Quê hương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 11. Quê Hương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Đất quý, đất yêu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Đất quý, đất yêu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Tiếng hò trên sông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Vẽ quê hương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập viết: Ôn chữ hoa G (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Vẽ quê hương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Nghe – kể: Tôi có đọc đâu ! Nói về quê hương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 12. Bắc – Trung – Nam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Nắng phương Nam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Nắng phương Nam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Chiều trên sông Hương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Cảnh đẹp non sông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập viết: Ôn chữ hoa: H ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Luôn nghĩ về miền Nam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Cảnh đẹp non sông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 13. Bắc – Trung – Nam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Đêm trăng trên Hồ Tây ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Vàm Cỏ Đông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập viết: Ôn chữ hoa: I ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Cửa Tùng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Vàm Cỏ Đông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Viết thư ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 14. Anh Em Một Nhà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Nhớ Việt Bắc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập viết: Ôn chữ hoa: K ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Nhớ Việt Bắc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Nghe – kể : Tôi cũng như bác Giới thiệu hoạt động ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 15: Anh em một nhà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Hũ bạc của người cha ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Hũ bạc của người cha ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Hũ bạc của người cha ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Nhà bố ở ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập viết: Ôn chữ hoa: L ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Nhà rông ở Tây Nguyên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Nghe – kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 16. Thành Thị Và Nông Thôn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Đôi bạn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Đôi bạn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Đôi bạn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Về quê ngoại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị – Nông thôn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập viết: Ôn chữ hoa: M ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Ba điều ước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Về quê ngoại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Nghe – kể: Kéo cây lúa lên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Thành thị và nông thôn – Tuần 17 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Mồ Côi xử kiện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Mồ Côi xử kiện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Vầng trăng quê em ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Anh Đom Đóm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ đặc điểm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập viết: Ôn chữ hoa: N ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Âm thanh thành phố ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết: Âm thanh thành phố ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 18: Ôn tập học kì I ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiết 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tuần 18. Ôn Tập Cuối Học Kì I Tiết 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tuần 18. Ôn Tập Cuối Học Kì I Tiết 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tuần 18. Ôn Tập Cuối Học Kì I Tiết 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tuần 18. Ôn Tập Cuối Học Kì I Tiết 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiết 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiết 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiết 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiết 9 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*