Chính tả: Nghe – viết: Nhớ Việt Bắc

5/5 - (1 bình chọn)

Chính tả: Nghe – viết: Nhớ Việt Bắc Phân biệt au/âu, l/n, i/iê

Chính tả Nhớ Việt Bắc trang 119, 120 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1

Câu 1 (trang 119 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): – Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.

– Những chữ nào phải viết hoa ?

Trả lời:

– Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.

Câu 6 viết cách lề 2 ô, câu 8 cách lề 1 ô.

– Những chữ nào phải viết hoa ?

Chữ Nhớ ở đầu đề, các chữ đầu dòng thơ và chữ Việt Bắc phải viết hoa.

Câu 2 (trang 119 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Điền vào chỗ trống au hay âu ?

Trả lời:

– Hoa mẫu đơn, mưa mau hạt

– Lá trầu, đàn trâu

– Sáu điểm, quả sấu

Câu 3 (trang 120 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Điền vào chỗ trống

Trả lời:

a) l hay n ?

– Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

– Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.

b) i hay iê ?

– Chim có tổ, người có tông

– Tiên học lễ, hậu học văn

– Kiến tha lâu cũng đầy tổ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*