Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 5: Hình có trục đối xứng

5/5 - (1 bình chọn)

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 5: Hình có trục đối xứng sách Cánh diều hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Hình học Bài 5.

Trả lời câu hỏi giữa bài

Hoạt động 1 trang 108 Toán lớp 6 Tập 1: a) Lấy hai chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 42

Lời giải:

a) Lấy hai chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 42.

b) Lấy bốn miếng bìa giống nhau để xếp thành hình như Hình 43.

Ở Hình 42 (hay Hình 43), đường thẳng d (màu đỏ) chia hình thành hai nửa, nếu ta gấp theo đường thẳng d thì hai nửa này sẽ trùng khít vào nhau. Những hình như vậy gọi là hình có trục đối xứng và đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình.

Giải Toán 6 trang 109 Tập 1

Luyện tập 1 trang 109 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm một hình có trục đối xứng và chỉ ra trục đối xứng của hình đó.

Lời giải:

Trong thực tế, có nhiều hình có trục đối xứng, mỗi học sinh có thể tự chọn một hình và chỉ ra trục đối xứng của hình đó.

Chẳng hạn 

+ Hình tam giác đều có trục đối xứng. 

Hình tam giác ABC đều có các trục đối xứng là d1; d2; d3 như hình vẽ trên. 

+ Hình mặt cười có trục đối xứng (là đường thẳng nét đứt trong hình).

Bài tập

Bài 1 trang 109 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các hình 48, 49, 50, hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó (kể cả màu sắc và họa tiết).

Lời giải:

+) Hình 48: Hình chữ H (in hoa) là hình có trục đối xứng và có hai trục đối xứng nhau sau: 

javascript:'<html><body style=”background:transparent”></body></html>’

+) Hình 49: Hình ngôi sao có trục đối xứng và có 5 trục đối xứng a, b, c, d, e như sau:

+) Hình 50: Hình hoa văn này có trục đối xứng và nó có 4 trục đối xứng a, b, c, d như sau:

Bài 2 trang 109 Toán lớp 6 Tập 1: Trong Hình 51, các hình từ a) đến c), hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó (kể cả màu sắc).

Lời giải:

Các Hình 51 a), c) đều có trục đối xứng và Hình 51 b) không có trục đối xứng.

+) Hình 51 a) có 1 trục đối xứng:

+) Hình 51 c) có 2 trục đối xứng:

Bài 3 trang 109 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn.

Lời giải:

Một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn: 

+) Hình con bướm:

+) Hình chiếc lá:

+) Hình con chuồn chuồn: 

Trên thực tế, có nhiều hình khác có trục đối xứng, các em có thể tự tìm thêm.

Xem thêm

Giải bài tập toán hình có trục đối xứng lớp 6 bài 1 SGK chân trời sáng tạo

Giải bài 21 Hình có trục đối xứng – Toán 6 Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 5: Hình có trục đối xứng