✅ Hóa 11 Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 134 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 134 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy nêu nguyên tắc và cách thức tiến hành của từng Phương pháp tách biệt về việc áp dụng các Phương pháp đó trong thực tế.

Lời giải:

a) Phương pháp chưng cất: dùng để tách chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau ra khỏi hỗn hợp, trong quá tình chưng cất, nhiệt độ sôi thấp hơn sẽ được tách ra trước. ví dụ, nấu rượu.

b) Phương pháp chiết: dùng để tách chất lỏng có khối lượng riêng khác nhau ra khỏi hỗn hợp. dựa vào sự tách lớp của các hóa chất. thông thường nếu thêm hóa chất để làm cho chất cần tinh chế tách lớp. khi đó mới thực hiện được Phương pháp chiết. ví dụ: ngâm rượu thuốc.

c) Phương pháp kết tinh: dùng để tách chất rắn có độ tan khác nhau ra khỏi hỗn hợp. dùng dung môi thích hợp hòa tan chất rắn chuyển hỗn hợp cần tách thành hai pha. Pha rắn và pha lỏng, sau đó lọc và đem phần nước kết tinh lại. ví dụ: sản xuất đường.

Giải bài 2 trang 134 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 2 (trang 134 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy thiết lập công thức phân tử của các hợp chất A và B ứng với các số liệu thực nghiệm sau (không ghi %O).

a) C: 58,58%, H: 4,06%; N: 11,38%; dA/CO2 = 2,79

b) C: 29,81%; H: 6,68%; dB/CO2 = 1,04

Lời giải:

a) %O = 100 – (58,58 + 4,06 + 11,38) = 25,98%

MA = 2,79.44 = 124(g/mol)

Đặt công thức tổng quát của A là CxHyOzNt

Công thức đơn giản của A (C6H5O2N)n.ta có MA=123 ⇒n=1

⇒ CTPT của A C6H5O2N

b) Giải tương tự CTPT B: C2H4O2

Giải bài 3 trang 134 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 3 (trang 134 sgk Hóa 11 nâng cao): Parametanđion (thuốc chống co giật) chứa 53.45%C; 7,01%H, 8,92%N còn lại là oxi, cho biết phân tử khối của nó là 153. Xác định công thức phân tử của hợp chất. Vì sao phân tử khối chứa C, H, O là số chẵn mà phân tử khối của parametanđion lại là số lẻ (không kể phần thập phân).

Lời giải:

Giải bài 4 trang 134 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 4 (trang 134 sgk Hóa 11 nâng cao): Với công thức CH2O2 một học sinh biểu diễn sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng các công thức sau:

a) Tính tổng số electron hóa trị của nguyên tử trong phân tử đã cho vào biết công thức nào viết thừa hay thiếu electron hóa trị.

b) Nếu thay cặp electron liên kết bằng các gạch nối thì công thức nào phù hợp với những luận điểm của thuyết cấu tạo hóa học?

Lời giải:

Giải bài 5 trang 134 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 5 (trang 134 sgk Hóa 11 nâng cao): Công thức cấu tạo thu gọn nhất của một số hợp chất như sau:

a) Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn của chúng.

b) Hãy viết công thức phối cảnh của hợp chất (b) và (c).

Lời giải:

a)

b) Công thức phối cảnh của chất (b) và chất (c) (xem SGK)

Giải bài 6 trang 134 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 6 (trang 134 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy ghi Đ (đúng) và S (sai) vào dấu []

a) Cấu tạo hóa học chỉ cho biết thứ tự liên kết các nguyên tử trong phân tử []

b) Cấu tạo hóa học chỉ cho biết thứ tự liên kết bản chất liên kết các nguyên tử trong phân tử []

c) Cấu tạo hóa học chỉ cho biết vị trí không gian của các nguyên tủ trong phân tử []

d) Cấu tạo hóa học chỉ cho biết thứ tự liên kết và vị trí không gian của các nguyên tử trong phân tử []

Lời giải:

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*