✅ Hóa 11 Bài 33: Ankan – Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 139 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 139 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy điền chữ A vào tên thông thường, chữ B vào sau tên thay thế và C sau tên gốc – chức.

a) Pentan []

b) isopentan []

c) neopentane []

d) – metylpropan []

e) isobutane []

g) 3- metylpentan []

Lời giải:

abcdeg
BAABAB

Giải bài 2 trang 139 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 2 (trang 139 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy viết công thức phân tử của ankan chứa:

a) 14 nguyên tử C

b) 28 nguyên tử C

c) 14 nguyên tử H

d) 28 nguyên tử H.

Lời giải:

Dựa vào công thức CnH2n+2 ta viết được các công thức sau:

a) C14H30

b) C28H58

c) C6H14

d) C13H28

Giải bài 3 trang 139 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 3 (trang 139 sgk Hóa 11 nâng cao): Ứng với propan có hai nhóm ankyl là propyl và isopropyl. Hãy viết công thức cấu tạo của chúng và cho biết bậc nguyên tử cacbon mang hóa trị tự do.

Lời giải:

Giải bài 4 trang 139 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 4 (trang 139 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên theo IUPAC các ankan có công thức phân tử sau:

a) C4H10

b) C5H12

c) C6H14

Lời giải:

Giải bài 5 trang 139 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 5 (trang 139 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn và thu gọn nhất của các chất sau:

a) iso pentan

b) neopetan

c) hexan

d) 2, 3 – đmetyl butan

e) 3 – etyl – 2 – metyl heptan

f) 3, 3 – đietyl – pentan.

Lời giải:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*