Hóa 11 Bài 35: Ankan – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 147 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 147 sgk Hóa 11 nâng cao): Ống nghiệm A chứa dung dịch KOH, ống nghiệm B chứa dung dịch H2SO4, ống nghiệm C chứa KMnO4, ống nghiệm D chứa nước brom. Cho vào mỗi ống nghiệm đó 1ml octan lắc đều rồi để yên. Dự đoán hiện tượng xảy ra ở mỗi ống nghiệm và giải thích.

Lời giải:

Octan không tác dụng với các hóa chất này, tuy nhiên vẫn có hiện tượng tách lớp và hòa tan vào nhau.

– Ống nghiệm A, B, C có hiện tượng tách lớp vì octan không tan trong các hóa chất này.

– Ống nghiệm D màu dung dịch brom nhạt dần do octan tan trong dung dịch brom.

Giải bài 2 trang 147 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 2 (trang 147 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy viết công thức phối cảnh các chất mà mô hình của chúng có ở hình 5.4.

Lời giải:

Công thức phối cảnh của CH3Cl;CH2Cl2;CHCl3;CCl4

Giải bài 3 trang 147 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 3 (trang 147 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết phương trình và gọi tên phản ứng của isobutane trong các trường hợp sau:

a) Lấy 1 mol isobutan cho tác dụng với 1 mol clo có chiếu sáng.

b) Lấy 1 mol isobutane đun nóng với 1 mol brom.

c) Nung nóng isobutane với xúc tác Cr2O3 để tạo thành C4H8(isobutin).

d) Nung nóng isobutan trong không khí.

Lời giải:

a) Phản ứng thế:

b) Đề bài không báo rõ là brom khan (askt). Tuy nhiên phản ứng thế của isobutan với brom hầu hết brom chỉ thế H ở bậc cao.

c) Phản ứng tách

d) Phản ứng oxi hóa

2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O (phản ứng oxi hóa)

Giải bài 4 trang 147 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 4 (trang 147 sgk Hóa 11 nâng cao): Đốt cháy hoàn toàn một mầu hiđrocacbon người ta lấy thể tích hơi nước sinh ra gấp 1,2 lần thể tích khí cacbonic (đo trong cùng điều kiện). biết rằng hiđrocacbon đó chỉ tạo thành 1 dẫn xuất monoclo duy nhất. Hãy xác định công thức cấu tạo của nó.

Lời giải:

Hiđrocacbon cháy cho nH2O = 1,2nCO2⇒ nH2O > nCO2⇒ Hiđrocacbon đó là ankan. Đặt công thức tổng quát là CnH2n+2

Ta có nH2O = 1,2 nCO2 ⇒ (n + 1) = 1,2n ⇒ n = 5

Do hiđrocacbon đó chỉ tạo thành 1 dẫn xuất monoclo duy nhất nên công thức phân tử C5H12

Công thức cấu tạo của hiđrocacbon

Giải bài 5 trang 147 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 5 (trang 147 sgk Hóa 11 nâng cao): Trong mục ứng dụng của ankan nên trong bài học, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ yếu vào tính chất vật lí, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ yếu vào tính chất hóa học.

Lời giải:

– Những ứng dụng chủ yếu dụa vào tính chất vật lí. Làm dung môi, làm sáp, dầu bôi trơn.

– Những ứng dụng dựa chủ yếu vào tính chất hóa học: làm nguyên liệu điều chế etilen, tổng hợp PE, ancol etylic, …

Giải bài 6 trang 147 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 6 (trang 147 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy ghép cụm từ cho ở cột bên phải vào chỗ trống trong các câu cho ở cột bên trái.

a) Trong bật lửa gas có chứa ankan …

b) Trong bình gas đun nấu có chứa ankan …

c) Trong dầu hỏa có chứa ankan …

d) Trong xăng có chứa các ankan …

A. C3-C4

B. C5-C6

C. C5-C10

D. C10-C15

Lời giải:

a) B

b) A

c) D

d) C

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*