Hóa 11 Bài 36: Xicloankan

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 150 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 150 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [] ở mỗi câu sau:

a) Xicloankan là một loại hiđrocacbon mạch vòng []

b) Hiđrocacbon mạch vòng là xicloankan []

c) Công thức phân tử của monoxicloankan là (CH2)n []

d) Công thức phân tử của xicloankan là CnH2n []

e) Công thức phân tử của monoxicloankan là CnH2n []

g) 6 nguyên tử C ở xiclohexan cùng nằm trên 1 mặt phẳng []

h) 6 nguyên tử C xiclohexan không cùng nằm trên 1 mặt phẳng []

Lời giải:

a) Đ

b) S

c) Đ (n ≥ 3)

d) S

e) Đ

g) S

h) Đ

Giải bài 2 trang 151 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 2 (trang 151 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo của:

a) Xiclopropan với propan

b) Xiclohexan với hexan

Lời giải:

a) So sánh đặc điểm cấu tạo của xiclopropan với propan.

Giống nhau: đều có 3 nguyên tử C và trong phân tử có liên kết xích ma.

Khác nhau: propan có mạch mở, xiclopropan có mạch vòng và xiclopropan kém propan 2 nguyên tử H.

b) So sánh đặc điểm cấu tạo của xiclohexan và hexan

Giống nhau: đều có 6 nguyên tử C và trong phân tử có liên kết xích ma.

Khác nhau: hexan có mạch mở, xiclohexan có mạch vòng và xiclohexan kém hexan 2 nguyên tử H.

Giải bài 3 trang 151 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 3 (trang 151 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn của các xicloanakan mà công thức thu gọn nhất của chúng cho ở mục 1.2 và chỉ rõ bậc của nguyên tử cacbon trong công thức đó.

Lời giải:

Công thức cấu tạo

Giải bài 4 trang 151 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 4 (trang 151 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon no ứng với công thức phân tử C5H10

Lời giải:

Có 5 đồng phân xicloankan

Giải bài 5 trang 151 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 5 (trang 151 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy phân biệt propan với xiclopropan bằng Phương pháp hóa học.

Lời giải:

Dùng dung dịch brom nhận biết được xiclopropan vì xicloprpan làm mất màu dung dịch brom tuy rất chậm

Giải bài 6 trang 151 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 6 (trang 151 sgk Hóa 11 nâng cao): Khi oxi hóa hoàn toàn 7 gam hợp chất A thu được 11,2 ml khí CO2 (đktc) và 9,0 gam nước. Tỉ khối hơi của A so với N2 bằng 2,5. Xác định công thức cấu tạo của A nếu khi clo hóa nó chỉ thu được 1 dẫn xuất mono duy nhất.

Lời giải:

mO = 7.10-3 – (6.10-3 + 10-3) = 0 ⇒ A là hiđrocacbon

Ta có dA/N2 = 2,5 ⇒ MA = 2,5.28 = 70

Đặt công thức tổng quát của A là CxHy

Công thức đơn giản của A là (CH2)n với MA=70⇒(12.1 + 1.2)n = 70

⇒ n = 5

Vậy công thức phân tử của A là C5H10

Công thức cấu tạo của A là:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*