Hóa lớp 10 Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 20 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 20 sgk Hóa 10 nâng cao): Obitan nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản có dạng hình cầu và có bán kính trung bình là:

A. 0,045nm.

B. 0,053nm.

C. 0,098nm.

D.0,058nm.

Lời giải:

Chọn B.

Giải bài 2 trang 20 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 2 (trang 20 sgk Hóa 10 nâng cao): Obitan py có dạng hình số tám nổi:

A. được định hướng theo trục z

B. được định hướng theo trục y.

C. được định hướng theo trục x.

D. không định hướng theo trục nào.

Lời giải:

Chọn B.

Giải bài 3 trang 20 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 3 (trang 20 sgk Hóa 10 nâng cao): Đáp án nào đúng trong các đáp án sau đây?

Trong nguyên tử hiđro electron thường được tìm thấy:

A. trong hạt nhân nguyên tử.

B. bên ngoài hạt nhân, song ở gần hạt nhân vì electron bị hút bởi hạt proton.

C. bên ngoài hạt nhân và thường ở xa hạt nhân, vì thể tích nguyên tử là mây electron của nguyên tử đó.

D. cả bên trong và bên ngoài hạt nhân, vì electron luôn được tìm thấy ở bất kì chỗ nào trong nguyên tử.

Lời giải:

Chọn B.

Giải bài 4 trang 20 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 4 (trang 20 sgk Hóa 10 nâng cao): Có thể mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử bằng các quỹ đạo chuyển động không? Tại sao?

Lời giải:

Không thế mô tả sự chuyển động của electron bằng các quỹ đạo chuyển động, vì electron là hạt vi mô chuyển động rất nhanh. Không thể xác định được chính xác vị trí của electron.

Giải bài 5 trang 20 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 5 (trang 20 sgk Hóa 10 nâng cao): Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trong nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh gì?

Lời giải:

Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trong nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh đám mây electron.

Giải bài 6 trang 20 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 6 (trang 20 sgk Hóa 10 nâng cao): Trình bày hình dạng của các obitan nguyên tử s, p và nêu rõ sự định hướng khác nhau của chúng trong không gian.

Lời giải:

Hình ảnh minh họa:

Từ hình ảnh trên cho ta:

– Obitan s có dạng hình cầu.

– Obitan p gồm 3 obitan, có dạng hình số 8 nổi:

     + Obitan px định hướng theo trục x.

     + Obitan Py định hướng theo trục y.

     + Obitan Pz định hướng theo trục z.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*