✅ Hóa lớp 10 Bài 5: Luyện tập về: thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 22 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 22 sgk Hóa 10 nâng cao): Một nguyên tử của nguyên tố X có 75 electron và 110 nơtron. Hỏi kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của nguyên tố X?

Lời giải:

Chọn C. Theo đề bài, trong (X) có 75 electron và 110 nơtron.

=> Z = 75 và A = 75 + 110 = 185.

Giải bài 2 trang 22 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 2 (trang 22 sgk Hóa 10 nâng cao): Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

Lời giải:

Số proton bằng 19, nơtron bằng 20 ⇒ A = 19 + 20 = 39

⇒ Nguyên tử đó là 

Giải bài 3 trang 22 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 3 (trang 22 sgk Hóa 10 nâng cao): Theo số liệu ở SGK hóa 10. Hãy tính:

a) Khối lượng (g) của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron).

b) Tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử nitơ so với khối lượng của toàn nguyên tử.

Lời giải:

a) Khối lượng của nguyên tử nitơ:

Tổng khối lượng của electron: 7.9,1.10-28 = 63,7.10-28(gam)

Tổng khối lượng của proton: 7.1,67.10-24 = 11,69.10-27(gam)

Tổng khối lượng của nơtron: 7.1,675.10-24 = 11,725.10-24 (gam)

Khối lượng của nguyên tử nitơ:

b)Tỉ số khối lượng của electron so với khối lượng nguyên tử nitơ:

Từ kết quả trên, ta có thể coi khối lượng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân nguyên tử.

Giải bài 4 trang 22 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 4 (trang 22 sgk Hóa 10 nâng cao): Biết rằng nguyên tố argon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36; 38 và A. Phần trăm số nguyên tử của các đồng vị tương ứng lần lượt bằng: 0, 34%; 0,06% và 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của nguyên tố argon, biết nguyên tử khối trung hình của argon bằng 39,98.

Lời giải:

Nguyên tử khối trung bình của argon là:

=> A = 40

Vậy các đồng vị của argon là: 36Ar (0,34%); 38Ar (0,06%); 40Ar (99,6%).

Giải bài 5 trang 22 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 5 (trang 22 sgk Hóa 10 nâng cao): Nguyên tố Mg có ba đồng vị ứng với thành phần phần trăm như sau:

a) Tính nguyên tử khối trung bình của Mg.

b) Giả sử trong hỗn hợp nói trên có 50 nguyên tử 25Mg, thì số nguyên tử tương ứng của hai đồng vị còn lại là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Nguyên tử khối trung bình của Mg:

b) Tỉ lệ các đồng vị: Theo tỷ lệ đã cho ta có:

24Mg 26Mg 26Mg
78,99 nguyên tử 10 nguyên tử 11,01 nguyên tử
? nguyên tử 50 nguyên tử ? nguyên tử

Số nguyên tử 24Mg là :

Số nguyên tử 26Mglà :

Vậy nếu có 50 nguyên tử 25Mg thì có 395 nguyên tử 24Mg và 55 nguyên tử 26Mg.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*