✅ Hóa lớp 10 Bài 6: Lớp và phân lớp electron ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 25 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 25 sgk Hóa 10 nâng cao): Các obitan trong một phân lớp electron:

A. có cùng sự định hướng trong không gian.

B. có cùng mức năng lượng.

C. khác nhau về mức năng lượng.

D. có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp.

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn B. Các obitan trong cùng một phân lớp electron thì có cùng mức năng lượng.

Giải bài 2 trang 25 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 2 (trang 25 sgk Hóa 10 nâng cao): Thế nào là lớp và phân lớp electron. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron?

Lời giải:

– Lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng gần bằng nhau.

– Phân lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng bằng nhau.

Giải bài 3 trang 25 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 3 (trang 25 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy cho biết tên của các lớp electron ứng với các giá trị của n = 1, 2, 3, 4 và cho biết các lớp đó lần lượt có bao nhiêu phân lớp electron?

Lời giải:

Tên của các lớp electron:

– ứng với n = 1 là lớp K.

– ứng với n = 2 là lớp L.

– ứng với n = 3 là lớp M.

– ứng với n = 4 là lớp N.

Số phân lớp electron trong mỗi lớp:

– Lớp K có 1 phân lớp (ls).

– Lớp L có 2 phân lớp (2s, 2p).

– Lớp M có 3 phân lớp (3s, 3p, 3d).

– Lớp N có 4 phân lớp (4s, 4p, 4d, 4f).

Giải bài 4 trang 25 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 4 (trang 25 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy cho biết số phân lớp electron, số obitan có trong lớp M và N.

Lời giải:

Lớp M (n = 3) có 3 phân lớp electron và có 32 = 9 obitan.

Lớp N (n = 4) có 4 phân lớp electron và có 42 = 16 obitan

Giải bài 5 trang 25 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 5 (trang 25 sgk Hóa 10 nâng cao): Vẽ hình dạng các obitan 1s, 2s và các obitan 2px, 2py, 2pz.

Lời giải:

Hình dạng các obitan 1s, 2s và các obitan 2px, 2py, 2pz là:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*