✅ Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

Luyện từ và câu Tính từ (tiếp theo) Tuần 12 trang 124 Tiếng Việt lớp 4

Câu 1 (trang 124 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) : Tìm những từ biểu thị mức độ của đặc điêm, tính chất trong đoạn văn đã cho (SGK trang 124)

Trả lời:

…đậm…ngọt…xa…lắm…ngà…ngọc…ngọc ngà…hơn…hơn…hơn

Câu 2 (trang 124 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) : Tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của các đặc điểm :đỏ, cao vui

Trả lời:

Đó là những từ

a) Đỏ: rất đỏ, đỏ hơn, đỏ lăm, quá đỏ, đỏ nhất, đỏ vô cùng, đỏ rực,đỏ thắm,đỏ hồng, đỏ tía, đỏ chót,…

b) Cao: rất cao, quá cao, cao lắm, cao chót vót, cao vòi vọi, cao vút,…

c) Vui: rất vui, quá vui, vui hơn, vui nhất, vui như tết,…

Câu 3 (trang 124 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) : Đặt câu với từ ngữ vừa tìm được

Trả lời:

a) Đỏ: Hoa Phượng đỏ rực cả một góc trời.

b) Cao: Ngọn núi cao chót vót.

c) Vui: Hôm nay quả là vui như tết.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*