GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 1

4.4/5 - (8 bình chọn)

✅ Tuần 1: Thương người như thể thương thân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe – viết Dế mèn bênh vực kẻ yếu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ Và câu: Cấu tạo của tiếng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Mẹ ốm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện ? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Phân tập về cấu tạo của tiếng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Nhân vật trong truyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 2: Thương người như thể thương thân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả (Nghe – viết): Mười năm cõng bạn đi học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Truyện cổ nước mình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Dấu hai chấm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 3: Thương người như thể thương thân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Thư thăm bạn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Cháu nghe câu chuyện của bà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Nqười ăn xin ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Phân rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Viết thư ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 4: Măng mọc thẳng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Một người chính trực ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả (Nhớ – viết): Truyện cổ nước mình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Tre Việt Nam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Cốt truyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Phân tập xây dựng cốt truyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 5: Măng mọc thẳng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Những hạt thóc giống ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả (Nghe – viết): Những hạt thóc giống ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Phân rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Gà Trống và Cáo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Viết thư (Kiểm tra viết) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Danh từ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 6: Măng mọc thẳng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả (Nghe – viết): Người viết truyện thật thà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Chị em tôi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Trả bài Văn viết thư ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Phân tập xây dựng đoạn văn kể chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 7: Trên đôi cánh ước mơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Trung thu độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Gà Trống và Cáo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Lời ước dưới trăng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Vương quốc Tương Lai ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Phân tập phát triển câu chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 8: Trên đôi cánh ước mơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả (Nghe – viết): Trung thu độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Cách Viết tên người, tên địa lí nước ngoài ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Phân tập phát triển câu chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 9: Trên đôi cánh ước mơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả (Nghe – viết): Thợ rèn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Động từ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Phân tập trao đổi ý kiến với người thân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 10: Ôn tập giữa học kỳ I ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 10 trang 96 – Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 10 trang 97 – Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 10 trang 97 – Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 10 trang 98 – Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 10 trang 98 – Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 10 trang 99 – Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 10 trang 101 – Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 10 trang 102 – Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 11: Có chí thì nên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Ông Trạng thả diều ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả (Nhớ – viết): Nếu chúng mình có phép lạ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ Và câu: Phân tập về động từ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Bàn chân kì diệu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Có chí thì nên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Phân tập trao đổi ý kiến với người thân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Tính từ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tuần 12: Có chí thì nên

Tập đọc: Vua tàu thuỷ Bạch Thái Bưởi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả (Nghe – viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Phân rộng vốn từ : Ý chí – Nghị lực ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Vẽ trứng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Kể chuyện (Kiểm tra viết) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 13: Có chí thì nên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả: Nghe viết: Người tìm đường lên các vì sao ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ Và câu: Phân rộng vốn từ : Y chí- Nghị lực ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiển hoặc tham gia ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Văn hay chữ tốt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 14: Tiếng sáo diều ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Chú Đất Nung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả (Nghe – viết): Chiếc áo búp bê ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Phân tập về câu hỏi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Búp bê của ai ? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Thế nào là miêu tả ? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 15: Tiếng sáo diều ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả (Nghe – viết): Cánh diều tuổi thơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Phân rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Tuổi Ngựa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Phân tập miêu tả đồ vật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Quan sát đồ vật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 16: Tiếng sáo diều ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Kéo co ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả (Nghe – viết): Kéo co ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Phân rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Trong quán ăn “Ba cá bống” ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Phân tập giới thiệu địa phương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Câu kể ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 17: Tiếng sáo diều ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chính tả (Nghe – viết): Mùa đông trên rẻo cao ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì ? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể chuyện: Một phát minh nho nhỏ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì ? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tập làm văn: Phân tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 18 trang 174 – Ôn tập học kì 1 Tiết 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 18 trang 174 – Ôn tập học kì 1 Tiết 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 18 trang 174 – Ôn tập học kì 1 Tiết 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 18 trang 175 – Ôn tập học kì 1 Tiết 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 18 trang 175 – Ôn tập học kì 1 Tiết 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 18 trang 175 – Ôn tập học kì 1 Tiết 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 18 trang 175 – Ôn tập học kì 1 Tiết 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Tuần 18 trang 177 – Ôn tập học kì 1 Tiết 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*