Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

5/5 - (1 bình chọn)

Tập đọc Cuộc học của chữ viết trang 45 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1

Câu 1 (trang 45 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì ?

Trả lời:

Các chữ cái và các dấu câu họp bàn về việc giúp đỡ em Hoàng đặt dấu chấm câu cho đúng chỗ để câu văn được rõ nghĩa, ý văn được rành mạch.

Câu 2 (trang 45 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Cuộc họp để ra cách gì để giúp bạn Hoàng ?

Trả lời:

Cuộc họp đề ra một cách để giúp bạn Hoàng: mỗi khi Hoàng định chấm câu thì anh Dấu Chấm phải nhắc bạn ấy đọc lại câu văn một lần nữa để chấm cho đúng chỗ.

Câu 3 (trang 45 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Tìm những câu trong bài thể hiện đúng diễn biến của cuộc họp :

a) Nêu mục đích cuộc họp

b) Nêu tình hình của lớp

c) Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó.

d) Nêu cách giải quyết.

e) Giao việc cho mọi người.

Trả lời:

a) Nêu mục đích cuộc họp :

Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng.

b) Nêu tình hình của lớp :

Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn em viết thế này: “Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi.”

c) Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó :

Tất cả là do Hoàng chẳng bao giờ để ý đến chấm câu, mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

d) Nêu cách giải quyết :

Từ nay Hoàng phải đọc lại câu văn một lần nữa trước khi đặt dấu chấm câu.

e) Giao việc cho mọi người :

Anh Dấu Chấm được giao việc : “Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh. Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa …”

Nội dung: Tầm quan trọng của dấu câu. Đặt sai dấu câu sẽ làm sai nội dung.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*