Không có ảnh

Công thức Alanin

16 Tháng Bảy, 2021 Tạ Ngọc Châu 0

Công thức của alanin là A. H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH. B. HOOC-CH(NH2)CH2-COOH. C. H2N-CH(CH3)COOH. D. H2N-CH2-COOH. TRẢ LỜI: Chọn đáp án C Anilin là 1 α–amino axit có CTPT là C2H5O2N Và CTCT […]

Không có ảnh

Công thức after

16 Tháng Bảy, 2021 Tạ Ngọc Châu 0

Cấu trúc After và cách dùng trong tiếng Anh 1. Cấu trúc after và cách dùng After là liên từ chỉ thời gian mang nghĩa là “sau”.  […]

Không có ảnh

Công thức although

15 Tháng Bảy, 2021 Tạ Ngọc Châu 0

Tổng hợp kiến thức cấu trúc although cần nhớ Cấu trúc Although, Though, Even though Cách dùng: Cấu trúc Although, though, even though đều mang […]

Không có ảnh

Công thức prefer

15 Tháng Bảy, 2021 Tạ Ngọc Châu 0

CÁCH DÙNG CẤU TRÚC PREFER CHUẨN NHẤT 1 – Cấu trúc Prefer Về cơ bản, ta dùng cấu trúc Prefer to V hoặc cấu trúc Prefer V-ing để diễn […]

Không có ảnh

Công thức once

14 Tháng Bảy, 2021 Tạ Ngọc Châu 0

Phân biệt cấu trúc Once và One trong tiếng Anh Once là gì? Once khi là trạng từ thì mang nghĩa là: một lần, một dịp. Once với nghĩa là: trước […]

Không có ảnh

Công thức otherwise

14 Tháng Bảy, 2021 Tạ Ngọc Châu 0

Otherwise: Cấu trúc, cách dùng Otherwise Tiếng Anh Otherwise cấu trúc dùng rất nhiều trong tiếng Anh, đặc biệt là tiếng anh giao tiếp. Otherwise […]

Không có ảnh

Make money online

13 Tháng Bảy, 2021 Tạ Ngọc Châu 0

How to earn money online Earning money has typically been associated with and restricted to traditional ‘offline’ route. With the Internet taking over a large […]

Không có ảnh

Công thức oll

13 Tháng Bảy, 2021 Tạ Ngọc Châu 0

57 CÔNG THỨC OLL – TẠO MẶT VÀNG TRÊN ĐỈNH KHỐI RUBIK (CFOP) Công thức OLL là bước thứ 3 của phương pháp giải Rubik […]

Không có ảnh

Công thức if only

13 Tháng Bảy, 2021 Tạ Ngọc Châu 0

Cách dùng If only If only (giá như) được dùng để diễn tả những ước muốn ở hiện tại, tương lai và quá khứ tùy thuộc vào các […]