✅ Bài 11: Ôn tập về hình học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 13, 14 – Bài 11: Ôn tập về hình học

Bài 1 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:

b) Tính chu vi hình tam giác MNP:

Lời giải:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

AB + BC + CD = 42 + 26 + 34 = 102 (cm)

b) Chu vi hình tam giác MNP là:

MP + PN + NM = 26 + 34 + 42 = 102 (cm)

Bài 2 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi:

a) Hình tứ giác ABCD.

b) Hình chữ nhật MNPQ

Lời giải:

a) Dùng thước đo hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh là

AB = DC = 3cm

AD = BC = 2cm

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

AB + BC + CĐ + DA = 3 + 2+ 3 +2 = 10 (cm)

Đáp số: 10cm

b) Dùng thước đo hình chữ nhật MNPQ có độ dài các cạnh là:

MN = QP = 3cm

MQ = NP = 2cm

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

MN + NP + PQ + QM = 3 +2 + 3 + 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10cm

Bài 3 trang 14 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số?

Trong hình bên có:

– …… hình tam giác

– …… hình tứ giác

Lời giải:

Trong hình bên có:

– 12 hình tam giác

– 7 hình tứ giác

Bài 4 trang 14 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được:

a) Hai hình tam giác và một hình tứ giác

b)Ba hình tứ giác

Lời giải:

a) Hai hình tam giác và một hình tứ giác

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*