✅ Bài 17: Bảng nhân 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 17: BẢNG NHÂN 6

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 24 – Bài 17: Bảng nhân 6

Bài 1 trang 24 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

6 x 1 = …..              6 x 9 = …..

6 x 2 = …..              6 x 8 = …..

6 x 3 = …..              6 x 7 = …..

6 x 4 = …..              0 x 6 = …..

6 x 5 = …..              6 x 0 = …..

6 x 6 = …..              6 x 10 = …..

Lời giải:

6 x 1 = 6              6 x 9 = 54

6 x 2 = 12              6 x 8 = 48

6 x 3 = 18              6 x 7 = 42

6 x 4 = 24              0 x 6 = 0

6 x 5 = 30              6 x 0 = 0

6 x 6 = 36              6 x 10 = 60

Bài 2 trang 24 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Mỗi túi có 6kg táo. Hỏi 3 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Lời giải:

Số ki-lô-gam táo có trong 3 túi là:

      6 x 3 = 18 (kg)

Đáp số: 18kg

Bài 3 trang 24 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đếm thêm 6 số rồi viết số thích hợp vào mỗi vạch của tia số:

Lời giải:

Ta có: 6 + 6 = 12; 12 + 6 = 18; 1 + 6 = 24; ……; 54 + 6 = 60.

Bài 4 trang 24 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*