✅ Bài 18: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 18: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 25 – Bài 18: Luyện tập

Bài 1 trang 25 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tình nhẩm

a) 6 x 2 = …..        6 x 3 = …..       6 x 8 = …..       6 x 1 = …..

     6 x 4 = …..      6 x 5 = …..      6 x 9 = …..       1 x 6 = …..

     6 x 6 = …..      6 x 7 = …..      6 x 10 = …..      0 x 6 = …..

b) 6 x 5 = …..       6 x 4 = …..       3 x 6 = …..      2 x 6 = …..

     5 x 6 = …..      4 x 6 = …..      6 x 3 = …..      6 x 2 = …..

Lời giải:

a) 6 x 2 = 12        6 x 3 = 18        6 x 8 = 48        6 x 1 = 6

     6 x 4 = 24       6 x 5 = 30       6 x 9 = 54       1 x 6 = 6

     6 x 6 = 36       6 x 7 = 42       6 x 10 = 60       0 x 6 = 0

b) 6 x 5 = 30        6 x 4 = 24        3 x 6 = 18       2 x 6 = 12

     5 x 6 =30       4 x 6 = 24       6 x 3 = 18       6 x 2 =12

Bài 2 trang 25 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

a) 6 x 4 + 30 = …………..

                         = …………..

b) 6 x 8 – 18 = …………..

                        = …………..

c) 6 x 7 + 22 = …………..

                        = …………..

d) 6 x 10 – 25 = …………..

                        = …………..

Lời giải:

a) 6 x 4 + 30 = 24 + 30

                        = 54

b) 6 x 8 – 18 = 48 – 18

                        = 30

c) 6 x 7 + 22 = 42 +22

                        = 64

d) 6 x 10 – 25 = 60 – 25

                        = 35

Bài 3 trang 25 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Mỗi nhóm có 6 học sinh. Hỏi 5 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Số học sinh có trong 5 nhóm là:

6 x 5 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh

Bài 4 trang 25 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; ….. ; ….. ; ….. ; ……

b) 15 ; 20 ; 25 ; ….. ; ….. ; ….. ; ….. ; ……

Lời giải:

a) 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48 ; 54 ; 60.

b) 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 35 ; 40 ; 45 ; 50.

Bài 5 trang 25 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Nối các điểm để được hình có 6 cạnh

Lời giải:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*