✅ Bài 22: Bảng chia 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 22: BẢNG CHIA 6

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 29 – Bài 22: Bảng chia 6

Bài 1 trang 29 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

42 : 6 = …..        48 : 6 = …..        6 : 6 = …..        12 : 3 = …..

18 : 6 = …..        54 : 6 = …..        30 : 6 = …..        12 : 4 = …..

24 : 6 = …..        60 : 6 = …..        36 : 6 = …..        12 : 6 = …..

Lời giải:

42 : 6 = 7        48 : 6 = 8        6 : 6 = 1        12 : 3 = 4

18 : 6 = 3        54 : 6 = 9        30 : 6 = 5        12 : 4 = 3

24 : 6 = 4        60 : 6 = 10        36 : 6 = 6        12 : 6 = 2

Bài 2 trang 29 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

5 x 6 = …..       2 x 6 = …..        3 x 6 = …..        4 x 6 = …..

6 x 5 = …..       6 x 2 = …..        6 x 3 = …..        6 x 4 = …..

30 : 6 = …..       12 : 6 = …..        18 : 6 = …..        24 : 6 = …..

30 : 5 = …..       12 : 2 = …..        18 : 3 = …..        24 : 4 = …..

Lời giải:

5 x 6 = 30       2 x 6 = 12        3 x 6 = 18        4 x 6 = 24

6 x 5 = 30       6 x 2 = 12        6 x 3 = 18        6 x 4 = 24

30 : 6 = 5       12 : 6 = 2        18 : 6 = 3        24 : 6 = 4

30 : 5 = 6       12 : 2 = 6        18 : 3 = 6        24 : 4 = 6

Bài 3 trang 29 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Có 30kg muối chia vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam muối?

Tóm tắt

Lời giải:

Số ki-lô-gam muối có trong mỗi túi:

      30 : 6 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg

Bài 4 trang 29 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Có 30kg muối chia vào các túi, mỗi túi có 6kg muối. Hỏi tất cả có mấy túi muối?

Tóm tắt

Lời giải:

Số túi muối là:

30 : 6 = 5 ( túi)

Đáp số: 5 túi

Bài 5 trang 29 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Trong các phép chia 12 : 2 ; 12 : 3 ; 12 : 4 ; 12 : 6 ; phép chia có thương bé nhất là:

A. 12 : 2              C. 12 : 4

B. 12 : 3              D. 12 : 6

Lời giải:

Trong các phép chia 12 : 2 ; 12 : 3 ; 12 : 4 ; 12 : 6 ; phép chia có thương bé nhất là:

A. 12 : 2              C. 12 : 4

B. 12 : 3              [D]. 12 : 6

Chọn đáp án D. 12 : 6

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*