Bài 23: Luyện tập

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 23: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 30 – Bài 23: Luyện tập

Bài 1 trang 30 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

48 : 6 = ……       42 : 6 = ……       6 : 6 = ……       18 : 6 = ……

24 : 6 = ……       36 : 6 = ……       30 : 6 = ……       18 : 3 = ……

12 : 6 = ……       54 : 6 = ……       60 : 6 = ……       18 : 2 = ……

Lời giải:

48 : 6 = 8       42 : 6 = 7       6 : 6 = 1       18 : 6 = 3

24 : 6 = 4       36 : 6 = 6       30 : 6 = 5       18 : 3 = 6

12 : 6 = 2       54 : 6 = 9       60 : 6 = 10       18 : 2 = 9

Bài 2 trang 30 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 3 trang 30 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Có 30l dầu lạc, đựng đều vào 6 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu lạc?

Tóm tắt

Lời giải:

Số lít dầu lạc có trong mỗi can là:

30 : 6 = 5 ( lít)

Đáp số: 5 lít

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*