Bài 22: Tìm số trung bình cộng

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 22: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 24 – Bài 22: Tìm số trung bình cộng

Bài 1 trang 24 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) Muốn tìm số trung bình cộng cảu hai số ta lấy tổng của hai số đó chia cho 2.

b) Muốn tìm số trung bình cộng của ba số ta lấy tổng của ba số đó chia cho 3.

c) Muốn tìm số trung bình của bốn số ta lấy tổng của bốn số ta lấy tổng của bốn số đó chia 3.

Lời giải:

a) Muốn tìm số trung bình cộng cảu hai số ta lấy tổng của hai số đó chia cho 2. Đ

b) Muốn tìm số trung bình cộng của ba số ta lấy tổng của ba số đó chia cho 3. Đ

c) Muốn tìm số trung bình của bốn số ta lấy tổng của bốn số ta lấy tổng của bốn số đó chia 3. S

Bài 2 trang 24 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Một ô tô thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ ba chạy được 53 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Lời giải:

Bài giải

Tổng số ki-lô-mét mà ô tô đó chạy là:

40 + 48 + 53 = 141 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô chạy được :

141 : 3 = 47 (km)

Đáp số: 47km

Bài 3 trang 24 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Một trường tiểu học có số học sinh của khối lớp Một như sau:

Lớp 1A có 33 học sinh, Lớp 1B có 35 học sinh, Lớp 1C có 32 học sinh, Lớp 1D có 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp Một của trường đó có bao nhiêu học sinh ?

Lời giải:

Bài giải

Tổng số học sinh của khối lớp Một là:

33 + 35 + 32 + 32 = 132 (học sinh)

Trung bình số học sinh của mỗi lớp Một là:

132 : 4 = 33 (học sinh)

Đáp số : 33 học sinh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*