Bài 23: Luyện tập

3/5 - (2 bình chọn)

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 25 – Bài 23: Luyện tập

Bài 1 trang 25 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết và tính theo mẫu:

Số trung bình cộng của:

a) 35 và 45 là (35 + 45) : 2 = 40

b) 76 và 16 là …………………..

c) 21 ; 30 và 45 là

Lời giải:

a) 35 và 45 là (35 + 45) : 2 = 40

b) 76 và 16 là (76 + 16) : 2 = 46

c) 21 ; 30 và 45 là (21 + 30 + 45): 3 = 32

Bài 2 trang 25 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính nhẩm rồi viết kết quả tính vào chỗ chấm:

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là : ………..

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là : ………..

c) Số trung cộng bình của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là : …………

Lời giải:

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là : 24.

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là : 90.

c) Số trung cộng bình của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là : 80.

Bài 3 trang 25 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Số trung bình cộng của hai số là 36. Biết một số trong hai số đó là 50, tìm số kia

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Tổng hai số là :

36 × 2 = 72

Số bé là :

72 – 50 = 22

Đáp số : Số lớn 50

Số bé 22

Bài 4 trang 25 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Vân cao 96cm, Nam cao 134cm. Chiều cao của Hà là trung bình cộng số đo chiều cao của Vân và Nam. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Tổng chiều cao của Vân và Nam là:

96 + 134 = 230 (cm)

Chiều cao của Hà là :

230 : 2 = 115 (cm )

Đáp số : 115 cm

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*