Bài 25: Biểu đồ (tiếp theo)

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 25: BIỂU ĐỒ (TIẾP THEO)

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 27, 28 – Bài 25: Biểu đồ (tiếp theo)

Bài 1 trang 27 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc thích hợp vào chỗ chấm:

SỐ CHUỘT 4 THÔN ĐÃ DIỆT ĐƯỢC

a) Thôn …………… diệt được nhiều nhất và thôn ……………diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được …………… con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông …………… con chuột.

d) Có 2 thôn diệt được trên …………… con chuột, đó là các thôn ……………

Lời giải:

a) Thôn Thượng diệt được nhiều nhất và thôn Trung diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được 8550 con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông 200 con chuột.

d) Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là các thôn Đoài, Thượng.

Bài 2 trang 28 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc thích hợp vào chỗ chấm:

SỐ CÂY CỦA KHỐI LỚP 4 VÀ KHỐI LỚP 5 ĐÃ TRỒNG

a) Lớp trồng được nhiều cây nhất là:

A. 4A

B. 5A

C.5B

D. 4B

b) Số trồng được nhiều cây nhất là :

A. 2 cây

B. 5 cây

C. 10 cây

D. 17 cây

c)Số cây của cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được là:

A. 63 cây

B. 171 cây

C. 108 cây

D. 45 cây

Lời giải:

a) Lớp trồng được nhiều cây nhất là:B. 5A

b) Số trồng được nhiều cây nhất là :C. 10 cây

c)Số cây của cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được là:B. 171 cây

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*